Digitalt jord til bord medicinregnskab til produktionsdyr

Et formål og kun ét, - digitalisering

Pharma Score App har ét formål – og kun ét. At digitalisere jord til bord medicinregnskabet for alle produktionsdyr – i Danmark og internationalt.

Brugervenlighed og belønning

Al lovpligtig rapportering samles i én App og data registreres med maks. 5 klik pr. medicinering og brugervenligheden går på tværs af alle dimensioner i besætningen, som eksempelvis:

 • Stalde og stier
 • Brugere og sprog
 • Individ og flokmedicineringer, for blot at nævne nogle få

Da landmanden er data værdikædens første og vigtigste led, honoreres han for sine data, hvilket igen medfører indlysende fordele, som blandt andre:

 • Valide data og forøget værdi for de næstfølgende produktionsled (slagterier m.fl.)

 • Øget loyalitet mellem landmand og slagteri

 • Fornyet indsigt i produktions- og besætningsforhold

Benchmarking og best practice

Med digitaliseringen bliver skalering af viden og indsigt nu en mulighed til glæde og gavn for alle værdikædens interessenter, herunder om eksempelvis:

 • Sygdoms- og behandlingsforløb

 • Geografiske og besætningsforhold

 • Blending og analyse af data interessenterne imellem

Kontrol og konkurrencefordele

Med forbedrede kontrolmuligheder får slagteriet helt nye muligheder for udnyttelse af:

 • Transparens og sporbarhed

 • Fuld digital dokumentation

De konkurrencefordele, der opnås herigennem, vil bl.a. være:

 • Ny certificering og mærkning med deraf følgende

 • Differentiering og øget værdi af den traditionelle staldgris

Tryghed og transparens

Forbrugerne efterspørger produkter “uden” og ser mærkning og certificering som dokumentation for overholdelse af givne regelsæt

Transparens og sporbarhed højner tillid til produktionsstandarder og mindsker frygten for dårlig kvalitet og medicinrester i kødet

Forbrugeren betaler gerne

Et særdeles prisfølsomt marked hindrer ikke, at forbrugere verden over gerne betaler for den ekstra værdi, den digitale medicinregistrering leverer. Særligt de oversøiske markeder i Asien og Nordamerika har udvist stor interesse for ”premium” kødprodukter fra Danmark.

Landmand

Det er i staldene på bedriften hos landmanden, at besætningens medicinforbrug registreres og digitaliseres. Det er således landmandens arbejde og registreringer af data, der danner grundlaget for det digitale jord-til-bord medicinregnskab og al den værdi, der skabes i de efterfølgende led af produktions- og forsyningskæden i den animalske fødevareproduktion. Værdi skabt på baggrund af den digitale dokumentations muligheder i forhold til:

 • Brugervenlighed og best practice
 • Benchmarking og skalerbarhed
 • Identifikation af ny viden og indsigt
 • Håndhævelse og kontrol

Som følge heraf skal landmanden også honoreres for denne vigtige digitalisering og transformation af viden.

Slagteri

Med afsæt i landmandens data vil slagteriet nu kunne dokumentere kontrol og håndhævelse af code-of-conduct på et helt nyt og fuldt digitaliseret grundlag. Der vil således kunne leveres en unik digital jord-til-bord sporbarhed og transparens, som på det globale fødevaremarked vil være ”second-to-none”.

Den mærkning og certificering, der vil kunne bygges med afsæt i denne digitale dokumentation, vil kunne differentiere kødet og således have betydelig konkurrencemæssig værdi med mulighed for branding og markedsføring, – især på de købekraftige oversøiske markeder i Asien og Nordamerika.

Slagteri

Med afsæt i landmandens data vil slagteriet nu kunne dokumentere kontrol og håndhævelse af code-of-conduct på et helt nyt og fuldt digitaliseret grundlag. Der vil således kunne leveres en unik digital jord-til-bord sporbarhed og transparens, som på det globale fødevaremarked vil være ”second-to-none”.

Den mærkning og certificering, der vil kunne bygges med afsæt i denne digitale dokumentation, vil kunne differentiere kødet og således have betydelig konkurrencemæssig værdi med mulighed for branding og markedsføring, – især på de købekraftige oversøiske markeder i Asien og Nordamerika.

Forbruger

Forbrugere verden over har de senere år vist en klar og stigende interesse for fødevaresikkerhed og -kvalitet. En af de helt centrale problemstillinger i denne trend har været begrebet ”uden”, der er blevet set som metafor for det ”rene” og ”sunde”. Sammen med dyrevelfærd og bæredygtighed har disse strømninger ligget helt i top i forbrugernes bevidsthed.

I forhold til medicinforbrug og -regnskab har en helt central problemstilling været, at medicinregnskabet altovervejende har været – og fortsat er – papirbaseret og analogt. Resultatet er, at mærkning af kødet, i Danmark såvel som internationalt, for mere end 95% vedkommende baserer sig på tro- og love, stikprøver på slagteriet samt overholdelse af opsatte code-of-conduct regelsæt.

Der er således en total mangel på digital sporbarhed og transparens med det resultat, at den globale forbruger savner en gennemskuelig mærkning og deraf følgende tryghed ved den oplevede kødkvalitet.

Med Pharma Score’s patenterede dokumentationsproces ændres dette fuldstændig og det digitale jord-til-bord medicinregnskab bygger den manglende bro af tryghed og troværdighed mellem landmand og forbruger.