Digitalt jord til bord medicinregnskab til produktionsdyr

Digitalt medicinregnskab - og kun dét

Med Pharma Score App registreres og rapporteres det lovpligtige medicinregnskab – enkelt, nemt, overskueligt.

Gennem integration med dyrlægernes database er ordinationer og behandlingsforløb klar til brug, når medicinregistreringen påbegyndes.

Vores digitale platform håndterer således alt det, der skal rapporteres og giver landmanden et dagligt overblik over alle detaljer i medicinregistreringen.

Behandlinger
Her registreres de daglige medicinbehandlinger med angivelse af dyrets ID, sektion, sti og stald, vægt, ordination, tilbagehold og meget mere.

Ved 5 simple klik registreres alle behandlinger, da samtlige ordinations- og behandlingsdata er overført og opdateret fra dyrlægernes database.

For yderligere detaljer, se nedenfor her på siden under Behandlinger.

Beholdning

Besætningens samlede medicinbeholdning opdateres i realtid, – løbende og ved alle registreringer.

Landmanden har således altid et aktuelt overblik over besætningens samlede medicinbeholdning.

For yderligere detaljer, se nedenfor her på siden under Beholdning.

Rapporter

Alle lovpligtige rapporter opdateres i realtid ved registrering i Pharma Score App.

Landmanden kan således vise, printe og sende aktuelle rapporter over behandlinger og beholdninger samt behandlingslog/tilbageholdsoversigt når det kræves.

For yderligere detaljer, se nedenfor her på siden under Rapporter.

Behandlinger

Da Pharma Score App er integreret med dyrlægernes database, vil ordinationer og behandlingsforløb være klar, når medicinregistrering påbegyndes.

Behandlinger registreres herefter med individ- eller flokID, sti og/eller sektion samt stald. Herefter angives behandling fra prædefineret liste, opdateret fra dyrlægernes database, dyrets vægt angives, alternativt antal dyr ved flokbehandling, og der klikkes udfør, hvorefter ny behandling kan påbegyndes.

Beholdning

Besætningens medicinbeholdning opdateres i realtid og vil således altid være opdateret. I beholdnings- oversigten vil alle præparater være anført med dato og bruger for seneste registrering. Klikkes på det enkelte præparat vil al tilgængelig historik blive vist med angivelse af dato, bruger samt restbeholdning på registreringstidspunkt.

Er rettelse af beholdning påkrævet, kan dette gøres enkelt og let på præparatet med angivelse af en kort note, hvorefter beholdning opdateres med dato for rettelse og identifikation af bruger.

Beholdning

Besætningens medicinbeholdning opdateres i realtid og vil således altid være opdateret. I beholdnings- oversigten vil alle præparater være anført med dato og bruger for seneste registrering. Klikkes på det enkelte præparat vil al tilgængelig historik blive vist med angivelse af dato, bruger samt restbeholdning på registreringstidspunkt.

Er rettelse af beholdning påkrævet, kan dette gøres enkelt og let på præparatet med angivelse af en kort note, hvorefter beholdning opdateres med dato for rettelse og identifikation af bruger.

Rapporter

Rapporter giver en enkel og overskuelig oversigt over de foretagne medicinregistreringer samt de aktuelle medicinbeholdninger.

I tillæg hertil er der mulighed for at danne en behandlingslog med tilbageholdstid på besætningen.

Samtlige rapporter er altid opdaterede og klar til gennemgang og kontrol.

Det er også enkelt at sende eller udskrive rapporterne, når dette bliver relevant eller påkrævet.

Priser

Priser  pr. CHR.nr/besætning

Kr. 499,- pr.md.
Kr. 5.000,- pr.år
Kr. 9.000,- hvert andet år.

Ved flere CHR-numre (besætninger)

De første to – fuld pris
De næste to – rabat 50%
Flere end 4 (altså fra 5. CHR-nr. og opefter) – Gratis

Eksempler på priser i forskellige besætninger: