Det er svært ikke at være bare en lille smule begejstret på en dag som i dag, hvor Pharma Score Software har opnået certificering som IBM Business Partner i gruppen under Software Distributører.

Det har været en lang rejse med mange udfordringer undervejs, men der er blevet arbejdet fokuseret og vedholdende på at opnå dette banebrydende resultat for vores virksomhed. Med resultatet rykker Pharma Score Software nu endnu tættere sammen med IBM og de øvrige IBM Business Partnere under det såkaldte IBM Food Trust initiativ, som har til formål via digitalisering at binde alle led i Fødevaresektoren sammen. Dette således, at der opnås 100% transparens, sporbarhed, dokumentation og certificering af alle led i værdikæden, – agerbrug såvel som animalsk produktion.

Med afsæt i ovennævnte er målet at kunne levere en 100% digital jord-til-bord registrering af alle væsentlige dele af produktionsprocessen, herunder det fuldstændige medicinregnskab for alle produktionsdyr. Med Pharma Score Software’s patenterede medicinregistrerings App bliver dette nu muligt i tæt samarbejde med IBM’s øvrige Business Partnere i det såkaldte blockchain-netværk.

Share This