Om os

Hvornår bør du samarbejde med os?

 • Laver du eller en af dine medarbejdere dagligt medicinregnskab på din besætning ?
 • Tænker du, at den nuværende form for rapportering kunne være hurtigere, smartere og bedre ?
 • Tror du på merværdi som én af mange følger af digitalisering ?
 • Og at værdien bør fordeles mellem interessenterne i den værdikæde, der digitaliseres ?

Kan du svare ja på ovennævnte spørgsmål, er du kommet meget tættere på et samarbejde med Pharma Score.

Pharma Score – Historien

Pharma Score er grundlagt på visionen om et fuldt digitaliseret jord-til-bord medicinregnskab for alle produktionsdyr. Idéen ligger således i krydsfeltet mellem tradition og innovation, mellem fødevareproduktion og informationsteknologi, mellem fortid og fremtid.

Pharma Score står således på skuldrene af generationers danske traditioner indenfor landbrugs- og fødevaresektoren, hvor begreber som sameje, solidaritet, produktions- og værdifællesskab har været de afgørende og bærende elementer. Læg hertil databaser og systemer, betalt og drevet af offentlige initiativer og forankret i tillid mellem sektorens interessenter, så er beskrivelsen af ”økosystemet” for Pharma Scores virke komplet.

Ole Strøm

CEO, Founder

Har arbejdet med virksomheders IT-infrastruktur, systemer, tal og data med særligt fokus på optimering af beslutningsprocesser i mere end 30 år. Vigtigheden af de strukturer i virksomhederne, som supporterer alle beslutnings- og ledelsesprocesser, har ligeledes altid ligget tæt på kernen i Ole’s arbejde.

Med afsæt i revisionsbranchen og senere som ansvarlig for økonomi-, controlling- og administrationsfunktioner primært indenfor IT- & Telebranchen, er Ole’s indsigt og viden indenfor data og dataanalyse udbygget betydeligt over de seneste 15 år. Det foretrukne værktøj i denne udvikling har været Data Discovery Software fra QlikView, som i samme periode er blevet et særdeles anerkendt produkt indenfor analyse af Big Data.

Baggrund

 • Civiløkonom, HD/R
 • Registreret Revisor
 • Certificeret QlikView Business Analyst
 • Certificeret Business Intelligence Professional, TDWI

Erfaring

 • Statsautoriseret revisionsvirksomhed, 10 år
 • CFO, Økonomi- og Administrationschef i ICT Industrien, 18 år
 • Iværksætter og Partner, 8 år

Lars Grøntved

CTO, Co-Founder

Har de sidste 25 år været aktiv sundhedsrådgiver og dyrlæge i danske svinebesætninger, primært på Sjælland og Bornholm og de Østlige øer. Arbejdet som Svinefagdyrlæge har givet et indgående kendskab til alle sider af dansk svineproduktion. Herunder også det tidsforbrug og de udfordringer, der er i det daglige arbejde i staldene med at lave journaler, lister, rapporter m.v. over alt, hvad der foregår.

Har siden 1995 været ansat i LVK og foruden betjening af egne besætninger, de sidste 20 år arbejdet intenst med IT, som støtte og support for dyrlæger og landmænds daglige virke. Har udviklet det BesætningsAdministrations System, der i dag danner rygraden i LVK`s rådgivning og dyrlægefaglige arbejde.

LVK var de første, der var fremme med den papirløse rådgivning, hvor alt sendes via Internettet.

Baggrund:

 • Uddannet linjeofficer af A linjen i 1983; Forlod Søværnet i 1986
 • Uddannet dyrlæge i 1991
 • Svinefagdyrlæge i 1998-99

Erfaring:

 • Rådgivende dyrlæge i mere end 150 besætninger gennem de sidste 20 år
 • IT ansvarlig i LVK siden 1998 for udviklingen af BA primært til svin. 

  Jens Dam

  Konsulent, Dyrlæge

  Uddannet dyrlæge og blev efter en tid i praksis ansat i Animal Health Industrien.

  Har gennem de seneste 30 år i Animal Health Industrien, haft adskillige lederstillinger i den nordiske og baltiske region.  Ved siden af sine veterinære kvalifikationer, har Jens erhvervet sig en solid viden om ledelse, administration, markedsføring og lancering af nye veterinære produkter til landbrug og dyrlæger.

  Baggrund:

    • cand.med.vet.

  Erfaring:

    • Praktiserende dyrlæge, 7 år
    • Ledelse, salg og markedsføring i Animal Health Industrien, > 30 år
    • Formand for Veterinærmedicinsk Industriforening fra 1995 – 2003

  Daniel carl Hennnigs

  Multimedie Designer / Content Creator

  Færdiggjorde uddannelse som multimedie designer i 2019.
  Arbejdede under uddannelse som studentermedhjælper hos danmarks største affaldsselskab.
  Gjorde sin erhvervspraktik på multimedie design hos Pharma Score, hvor der blev udarbejdet designmanual samt udgangspunktet for digital profil og hjemmeside.
  Kreativ baggrund i lyd, foto og video.

  Baggrund

  • Multimedie designer ved Københavns Erhversakademi

  Erfaring

  • Freelance foto- og videograf siden 2016
  • Studentermedhjælper hos Vestforbrænding 2017-2019

  Ole Strøm

  CEO, Founder

  Har arbejdet med virksomheders IT-infrastruktur, systemer, tal og data med særligt fokus på optimering af beslutningsprocesser i mere end 30 år. Vigtigheden af de strukturer i virksomhederne, som supporterer alle beslutnings- og ledelsesprocesser, har ligeledes altid ligget tæt på kernen i Ole’s arbejde.

  Med afsæt i revisionsbranchen og senere som ansvarlig for økonomi-, controlling- og administrationsfunktioner primært indenfor IT- & Telebranchen, er Ole’s indsigt og viden indenfor data og dataanalyse udbygget betydeligt over de seneste 15 år. Det foretrukne værktøj i denne udvikling har været Data Discovery Software fra QlikView, som i samme periode er blevet et særdeles anerkendt produkt indenfor analyse af Big Data.

  Baggrund

  • Civiløkonom, HD/R
  • Registreret Revisor
  • Certificeret QlikView Business Analyst
  • Certificeret Business Intelligence Professional, TDWI

  Erfaring

  • Statsautoriseret revisionsvirksomhed, 10 år
  • CFO, Økonomi- og Administrationschef i ICT Industrien, 18 år
  • Iværksætter og Partner, 8 år

   Lars Grøntved

   CTO, Co-Founder

   Har de sidste 25 år været aktiv sundhedsrådgiver og dyrlæge i danske svinebesætninger, primært på Sjælland og Bornholm og de Østlige øer. Arbejdet som Svinefagdyrlæge har givet et indgående kendskab til alle sider af dansk svineproduktion. Herunder også det tidsforbrug og de udfordringer, der er i det daglige arbejde i staldene med at lave journaler, lister, rapporter m.v. over alt, hvad der foregår.

   Har siden 1995 været ansat i LVK og foruden betjening af egne besætninger, de sidste 20 år arbejdet intenst med IT, som støtte og support for dyrlæger og landmænds daglige virke. Har udviklet det BesætningsAdministrations System, der i dag danner rygraden i LVK`s rådgivning og dyrlægefaglige arbejde.

   LVK var de første, der var fremme med den papirløse rådgivning, hvor alt sendes via Internettet.

   Baggrund:

   • Uddannet linjeofficer af A linjen i 1983; Forlod Søværnet i 1986
   • Uddannet dyrlæge i 1991
   • Svinefagdyrlæge i 1998-99

   Erfaring:

   • Rådgivende dyrlæge i mere end 150 besætninger gennem de sidste 20 år
   • IT ansvarlig i LVK siden 1998 for udviklingen af BA primært til svin. 

    Jens Dam

    Konsulent, Dyrlæge

    Uddannet dyrlæge og blev efter en tid i praksis ansat i Animal Health Industrien.

    Har gennem de seneste 30 år i Animal Health Industrien, haft adskillige lederstillinger i den nordiske og baltiske region.  Ved siden af sine veterinære kvalifikationer, har Jens erhvervet sig en solid viden om ledelse, administration, markedsføring og lancering af nye veterinære produkter til landbrug og dyrlæger.

    Baggrund:

    • cand.med.vet.

    Erfaring:

    • Praktiserende dyrlæge, 7 år
    • Ledelse, salg og markedsføring i Animal Health Industrien, > 30 år
    • Formand for Veterinærmedicinsk Industriforening fra 1995 – 2003

     Daniel carl Hennnigs

     Multimedie Designer / Content Creator

     Færdiggjorde uddannelse som multimedie designer i 2019.
     Arbejdede under uddannelse som studentermedhjælper hos danmarks største affaldsselskab.
     Gjorde sin erhvervspraktik på multimedie design hos Pharma Score, hvor der blev udarbejdet designmanual samt udgangspunktet for digital profil og hjemmeside.
     Kreativ baggrund i lyd, foto og video.

     Baggrund

     • Multimedie designer ved Københavns Erhversakademi

     Erfaring

     • Freelance foto- og videograf siden 2016
     • Studentermedhjælper hos Vestforbrænding 2017-2019