Digitaliseret jord til bord

medicinregnskab til produktionsdyr

Med vores patenterede teknologi digitaliseres
dokumentationen fra farm til forbruger

Brugervenlighed

Sporbarhed

Optimering

Z

Tryghed

l

Kontrol

T

Transparens

Konkurrencefordele

Mærkning

Vi skaber værdi fra jord til bord

Landmanden i fokus

Pharma Score App er skabt på idéen om at hjælpe landmanden med en enklere, hurtigere og nemmere medicinregistrering – i digitalt format. Samt at digitalisere jord til bord medicinregnskabet for alle produktionsdyr – i Danmark og internationalt.

Brugervenlighed og optimering

Al lovpligtig rapportering samles i én App, data registreres med maks. 5 klik pr. medicinering og brugervenligheden går på tværs af alle dimensioner i besætningen, som eksempelvis:

 • Stalde og stier
 • Brugere og sprog
 • Individ og flokmedicineringer, for blot at nævne nogle få

Landmanden hjælpes endvidere med alle elementer i hans medicin registrering, nemlig:

 • Behandlinger – den løbende medicinregistrering
 • Beholdninger – den altid opdaterede medicinbeholdning samt
 • Rapportering – rapportering af medicinering, medicinbeholdning og karantæne/tilbageholdstid
Benchmarking og best practice

Med digitaliseringen bliver skalering af viden og indsigt nu en mulighed til glæde og gavn for alle værdikædens interessenter, herunder viden om eksempelvis:

 • Sygdoms- og behandlingsforløb
 • Geografiske og besætningsforhold
 • Blending og analyse af data interessenterne imellem
Kontrol og konkurrencefordele

Med forbedrede kontrolmuligheder får landmændene helt nye muligheder for udnyttelse af:

 • Transparens og sporbarhed
 • Fuld digital dokumentation

De konkurrencefordele, der opnås herigennem, vil bl.a. være:

 • Ny certificering og mærkning med deraf følgende
 • Differentiering og øget værdi af den traditionelle staldgris
Tryghed og transparens

Forbrugerne efterspørger tryghed og produkter “uden” og ser mærkning og certificering som dokumentation for overholdelse af givne regelsæt

Transparens og sporbarhed højner tillid til produktionsstandarder og mindsker frygten for dårlig kvalitet og medicinrester i kødet

Et stærkt team

KOMPETENCER PÅ TVÆRS

Et Stærkt Team

KOMPETENCER PÅ TVÆRS

Med stærke samarbejdspartnere

IBM Food Trust er et af de mest innovative og spændende initiativer IBM er involveret i. Forventningerne til digitaliseringen af Landbrugs- og Fødevaresektoren er senest beskrevet i notatet ”5-in-5” fra IBM Research og Pharma Score Software’s nytænkende og patenterede medicinregistrerings App passer perfekt ind under disse initiativer. Det har således været et naturligt skridt for IBM at involvere os i dette projekt samt at byde Pharma Score Software velkommen som ny IBM Business Partner.

Lars Verning

Channel Manager, IBM Watson Cloud Platform

Med afsæt i vores eksisterende forretning med dataanalyse af den receptpligtige veterinærmedicin, forekom det både naturligt og nærliggende at medvirke til udvikling af en digital platform, der én gang for alle digitaliserer den lovpligtige medicinregistrering i de danske produktionsdyrsbesætninger. Vi fandt ved samme lejlighed en ekstra indtægtskilde for landmændene – det har været en meget berigende fornemmelse”.

Ole Strøm

CEO og partner, CruCon Analytics

Derfor arbejder vi bl.a. på en model, der gør det let for den enkelte landmand at opfylde de nye krav til egenkontrol i besætningerne. Vi har løbende investeret i nye IT-værktøjer til landmænd og dyrlæger, som kan håndtere de stadigt stigende registreringskrav. På denne måde spildes der et minimum af tid på administration og indsatsen kan koncentreres dér, hvor den gør mest gavn – ude i staldene”.

Peter Hjort Jensen

Formand, LVK

”Som Software udviklingshus er vi altid nysgerrige på innovative idéer og brænder for at bistå kreative entreprenører og iværksættere. Gennem IBM’s Partner Netværk og IBM Food Trust initiativet blev vi inviteret med i projektet, som fra start tiltalte os med sin nytænkning, mod og disruptive tankesæt. Vi er meget imponerede over det drive idemændene bag konceptet lægger for dagen og det fornemme line-up af videnstunge partnere projektet stiller op med, – det kunne vi ikke sige nej til at deltage i.”

Jens Hammering

COO og partner, Mobile People Solutions

Nyheder

Resumé fra Founders and Innovators Summit, San Francisco, uge 7, 2020

Det var på alle måder en spændende, lærerig og inspirerende tur vi havde til Californien i selskab med 11 andre iværksætter virksomheder, arrangeret af det altid dedikerede Innovation Center Denmark. Innovations centerets lokale Silicon Valley afdeling havde brygget...

Pharma Score på Founders and Innovators Summit i Silicon Valley

Kufferten er pakket, flybilletten indløst og forventningerne skyhøje når vi senere i dag sætter kursen mod San Francisco i selskab med 17 andre skarpe iværksættere. Målet er næste uges Founders and Innovators Summit i Silicon Valley, hvor Innovation Center Denmark...

Nyt år, nyt årti, nye investorer, ny inspiration

Vi sparker det nye år i gang med frisk kapital og inspiration fra vores nye engle investorer, som vi selvfølgelig har store forventninger til. Vi har i denne forbindelse udvidet selskabskapitalen, stiftet A/S og nedsat en arbejdende bestyrelse, - alt sammen som led i...