Digitaliseret jord til bord

medicinregnskab til produktionsdyr

Med vores patenterede teknologi digitaliseres
dokumentationen fra farm til forbruger

Brugervenlighed

Sporbarhed

Belønning

Z

Tryghed

l

Kontrol

T

Transparens

Konkurrencefordele

Mærkning

Vi skaber værdi fra jord til bord

Brugervenlighed og belønning til landmanden
Digitalisering af medicinregnskabet betyder nemmere, hurtigere og smartere registrering og sparer således landmanden en masse tid, som så kan bruges på mere produktive ting.

Det bliver meget lettere og sikrere at uddelegere medicinregistreringen til besætningens medarbejdere. Landmanden får større tryghed i rapportering af medicindata ved kontrolbesøg.

Fejlsikker leverance af dyr til slagtning – styr på behandlinger.

Landmanden belønnes for at levere valide data og der sikres mulighed for håndhævelse og kontrol samt en forbedring af kunde/leverandør loyalitet landmand og slagteri imellem.

Kontrol og konkurrencefordel til slagteriet
Med et digitalt medicinregnskab fra landmanden sikres:
Kontrol og differentiering
Sporbarhed og dokumentation samt en langt bedre
Transparens

Renheden” i grisen kan nu dokumenteres og merværdien gøres til genstand for certificering og mærkning.

Værdien af denne patenterede digitale jord-til-bord medicinregistrering for branding og markedsføring på især de asiatiske og nordamerikanske markeder vil være betydelig.

Tryghed og transparens til forbrugeren
Digitalisering af medicinregistreringen sikrer, at forbrugerne kan spore medicinforbruget i kødet, hvilket giver 100% gennemsigtighed.

En patenteret mærkning vil medføre større tryghed ved produkterne og en øget tillid til at landmændene overholder mærkningens regler og retningslinjer.

Digital sporbarhed og transparens mindsker således frygten for medicinrester i kødet.

Forbrugerne betaler gerne for denne tryghed – i Danmark og på eksportmarkederne.

Fordele på tværs
Enestående mulighed for at ”blende” Pharma Score’s medicin registreringsdata med data fra foder- og grovvareselskaber, slagterier, detailhandel m.fl.

Landmanden får det nemmere med appen, leverer valide data og belønnes for det

Fuld digital kontrol, sporbarhed og transparens til slagteriet

Øget værdi og tryghed for forbrugerne

Et stærkt team

KOMPETENCER PÅ TVÆRS

Et Stærkt Team

KOMPETENCER PÅ TVÆRS

Med stærke samarbejdspartnere

IBM Food Trust er et af de mest innovative og spændende initiativer IBM er involveret i. Forventningerne til digitaliseringen af Landbrugs- og Fødevaresektoren er senest beskrevet i notatet ”5-in-5” fra IBM Research og Pharma Score Software’s nytænkende og patenterede medicinregistrerings App passer perfekt ind under disse initiativer. Det har således været et naturligt skridt for IBM at involvere os i dette projekt samt at byde Pharma Score Software velkommen som ny IBM Business Partner.

Lars Verning

Channel Manager, IBM Watson Cloud Platform

Med afsæt i vores eksisterende forretning med dataanalyse af den receptpligtige veterinærmedicin, forekom det både naturligt og nærliggende at medvirke til udvikling af en digital platform, der én gang for alle digitaliserer den lovpligtige medicinregistrering i de danske produktionsdyrsbesætninger. Vi fandt ved samme lejlighed en ekstra indtægtskilde for landmændene – det har været en meget berigende fornemmelse”.

Ole Strøm

CEO og partner, CruCon Analytics

Derfor arbejder vi bl.a. på en model, der gør det let for den enkelte landmand at opfylde de nye krav til egenkontrol i besætningerne. Vi har løbende investeret i nye IT-værktøjer til landmænd og dyrlæger, som kan håndtere de stadigt stigende registreringskrav. På denne måde spildes der et minimum af tid på administration og indsatsen kan koncentreres dér, hvor den gør mest gavn – ude i staldene”.

Peter Hjort Jensen

Formand, LVK

”Som Software udviklingshus er vi altid nysgerrige på innovative idéer og brænder for at bistå kreative entreprenører og iværksættere. Gennem IBM’s Partner Netværk og IBM Food Trust initiativet blev vi inviteret med i projektet, som fra start tiltalte os med sin nytænkning, mod og disruptive tankesæt. Vi er meget imponerede over det drive idemændene bag konceptet lægger for dagen og det fornemme line-up af videnstunge partnere projektet stiller op med, – det kunne vi ikke sige nej til at deltage i.”

Jens Hammering

COO og partner, Mobile People Solutions

Nyheder

Resumé fra Founders and Innovators Summit, San Francisco, uge 7, 2020

Det var på alle måder en spændende, lærerig og inspirerende tur vi havde til Californien i selskab med 11 andre iværksætter virksomheder, arrangeret af det altid dedikerede Innovation Center Denmark. Innovations centerets lokale Silicon Valley afdeling havde brygget...

Pharma Score på Founders and Innovators Summit i Silicon Valley

Kufferten er pakket, flybilletten indløst og forventningerne skyhøje når vi senere i dag sætter kursen mod San Francisco i selskab med 17 andre skarpe iværksættere. Målet er næste uges Founders and Innovators Summit i Silicon Valley, hvor Innovation Center Denmark...

Nyt år, nyt årti, nye investorer, ny inspiration

Vi sparker det nye år i gang med frisk kapital og inspiration fra vores nye engle investorer, som vi selvfølgelig har store forventninger til. Vi har i denne forbindelse udvidet selskabskapitalen, stiftet A/S og nedsat en arbejdende bestyrelse, - alt sammen som led i...