Digitaliseret jord til bord

medicinregnskab til produktionsdyr

Med vores patenterede teknologi digitaliseres
dokumentationen fra farm til forbruger

Brugervenlighed

Sporbarhed

Optimering

Z

Tryghed

l

Kontrol

T

Transparens

Konkurrencefordele

Mærkning

Vi skaber værdi fra jord til bord

Landmanden i fokus

Pharma Score App er skabt på idéen om at hjælpe landmanden med en enklere, hurtigere og nemmere medicinregistrering – i digitalt format. Samt at digitalisere jord til bord medicinregnskabet for alle produktionsdyr – i Danmark og internationalt.

Brugervenlighed og optimering

Al lovpligtig rapportering samles i én App, data registreres med maks. 5 klik pr. medicinering og brugervenligheden går på tværs af alle dimensioner i besætningen, som eksempelvis:

 • Stalde og stier
 • Brugere og sprog
 • Individ og flokmedicineringer, for blot at nævne nogle få

Landmanden hjælpes endvidere med alle elementer i hans medicin registrering, nemlig:

 • Behandlinger – den løbende medicinregistrering
 • Beholdninger – den altid opdaterede medicinbeholdning samt
 • Rapportering – rapportering af medicinering, medicinbeholdning og karantæne/tilbageholdstid
Benchmarking og best practice

Med digitaliseringen bliver skalering af viden og indsigt nu en mulighed til glæde og gavn for alle værdikædens interessenter, herunder viden om eksempelvis:

 • Sygdoms- og behandlingsforløb
 • Geografiske og besætningsforhold
 • Blending og analyse af data interessenterne imellem
Kontrol og konkurrencefordele

Med forbedrede kontrolmuligheder får landmændene helt nye muligheder for udnyttelse af:

 • Transparens og sporbarhed
 • Fuld digital dokumentation

De konkurrencefordele, der opnås herigennem, vil bl.a. være:

 • Ny certificering og mærkning med deraf følgende
 • Differentiering og øget værdi af den traditionelle staldgris
Tryghed og transparens

Forbrugerne efterspørger tryghed og produkter “uden” og ser mærkning og certificering som dokumentation for overholdelse af givne regelsæt

Transparens og sporbarhed højner tillid til produktionsstandarder og mindsker frygten for dårlig kvalitet og medicinrester i kødet

Et stærkt team

KOMPETENCER PÅ TVÆRS

Et Stærkt Team

KOMPETENCER PÅ TVÆRS

Med stærke samarbejdspartnere

IBM Food Trust er et af de mest innovative og spændende initiativer IBM er involveret i. Forventningerne til digitaliseringen af Landbrugs- og Fødevaresektoren er senest beskrevet i notatet ”5-in-5” fra IBM Research og Pharma Score Software’s nytænkende og patenterede medicinregistrerings App passer perfekt ind under disse initiativer. Det har således været et naturligt skridt for IBM at involvere os i dette projekt samt at byde Pharma Score Software velkommen som ny IBM Business Partner.

Lars Verning

Channel Manager, IBM Watson Cloud Platform

”Innovation, teknologi og nytænkning er hjerteblod for Samsung.
Lægger man hertil sikkerhed, kontrol og transparens, som igen er kernen i Samsung’s Knox Configure, har vi samtidig beskrevet hovedårsagerne til vores samarbejde med Pharma Score Software. Virksomhedens digitale medicinregistreringsplatform har netop disse egenskaber og det internationale potentiale passer som hånd i handske med tankegangen hos Samsung.
Sjældent møder vi iværksættere med en sådan faglig dybde, årelang erfaring og ægte passion for deres idé.
Det har været en fornøjelse at deltage i udviklingen af deres platform og vi ser frem til at følge Pharma Score Software på deres videre rejse
”.

Claus Holm

Director IM & Country Manager Denmark, SAMSUNG

Derfor arbejder vi bl.a. på en model, der gør det let for den enkelte landmand at opfylde de nye krav til egenkontrol i besætningerne. Vi har løbende investeret i nye IT-værktøjer til landmænd og dyrlæger, som kan håndtere de stadigt stigende registreringskrav. På denne måde spildes der et minimum af tid på administration og indsatsen kan koncentreres dér, hvor den gør mest gavn – ude i staldene”.

Peter Hjort Jensen

Formand, LVK

”Som Software udviklingshus er vi altid nysgerrige på innovative idéer og brænder for at bistå kreative entreprenører og iværksættere. Gennem IBM’s Partner Netværk og IBM Food Trust initiativet blev vi inviteret med i projektet, som fra start tiltalte os med sin nytænkning, mod og disruptive tankesæt. Vi er meget imponerede over det drive idemændene bag konceptet lægger for dagen og det fornemme line-up af videnstunge partnere projektet stiller op med, – det kunne vi ikke sige nej til at deltage i.”

Jens Hammering

COO og partner, Mobile People Solutions

 ”Med afsæt i vores eksisterende forretning med dataanalyse af den receptpligtige veterinærmedicin, forekom det både naturligt og nærliggende at medvirke til udvikling af en digital platform, der én gang for alle fik digitaliseret den lovpligtige medicinregistrering i de danske produktionsdyrsbesætninger. I denne proces kunne vi samtidig overdrage ejerskabet og kontrollen af data til landmændene og ved samme lejlighed skabe en potentiel ekstra indtægtskilde for dem i fremtiden – det har været en meget berigende oplevelse”.

Allan Breineberg

CTO og partner, CruCon Analytics

Nyheder

Pharma Score Software på Agromek 2022

Med dette års Agromek 2022 lige rundt om hjørnet, glæder vi os til, for første gang, at være repræsenteret. Messen, som er Nordeuropas største, afholdes i MesseCenter Herning og samler alle interessenter i landbrugsindustrien. Der er i år dedikeret et særligt afsnit...

Tak til Jens og velkommen til Kirsten og Louise

Pharma Score Software vokser og vi har i den forbindelse ansat dyrlæge Kirsten Larsen som vores nye ansigt mod eksisterende og nye kunder. Vi retter i den forbindelse en stor tak til Jens, som har ydet en uvurderlig indsats i vores første knap 4 år ude i staldene. Vi...

Artikel i Landbrugsavisen om Pharma Score App

Landbrugsavisen avisen var tidligere på ugen forbi Allan Nordahl til en snak om digital medicinregistrering, hvor driftslederne Søren og Mia viste vores produkter frem, som hjælper dem med deres daglige medicinregistrering i staldene. I lyset af de seneste måneders...